Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hoarse
[hɔ:s]
|
tính từ
(về giọng nói) nghe cộc cằn và khàn khàn
(về người) có giọng nói khàn khàn
nói đến khản cả tiếng
la hét khản cổ