Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hers
[hə:z]
|
đại từ sở hữu
cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy
một người bạn của cô ấy