Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
heated
['hi:tid]
|
tính từ
được đốt nóng, được đun nóng
giận dữ, nóng nảy
nổi nóng
sôi nổi
cuộc thảo luận sôi nổi