Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hardship
['hɑ:d∫ip]
|
danh từ
sự gian khổ, sự thử thách gay go
chịu đựng nhiều gian khổ