Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gum
[gʌm]
|
danh từ
chất gôm
kẹo gôm ( (cũng) gum-drop )
( số nhiều) nướu răng, lợi
lạy Chúa!
ngoại động từ
dán dính
dán (các mép của) một tờ báo
dán hai mẩu giấy lại với nhau
làm cho một hệ thống bị tê liệt
Từ liên quan
carob tree wood