Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
grief
[gri:f]
|
danh từ
nỗi đau buồn, nỗi sầu khổ, nỗi thương tiếc
chết vì đau buồn
gặp tai hoạ; thất bại
tiếng kêu vì hoảng sợ