Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gratitude
['grætitju:d]
|
danh từ
lòng biết ơn, sự nhớ ơn
tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ai