Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gleam
[gli:m]
|
danh từ
tia sáng yếu ớt, ánh lập loè
(nghĩa bóng) chút, tia
một tia hy vọng
niềm hy vọng trong tâm tưởng của ai
nội động từ
chiếu ra một tia sáng yếu ớt, phát ra một ánh lập loè