Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
glad
[glæd]
|
tính từ
vui lòng, sung sướng, vui mừng, vui vẻ, hân hoan
sung sướng vui mừng được gặp ai
tin vui, tin mừng
(từ lóng) nhìn ai âu yếm, liếc mắt đưa tình; nhìn ai hân hoan
tiếp đón ai niềm nở
(từ lóng) quần áo ngày hội