Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
frontier
['frʌntjə]
|
danh từ
biên giới
( số nhiều) lĩnh vực
( định ngữ) ở biên giới
đồn biên phòng