Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
forlorn
[fə'lɔ:n]
|
tính từ
đau khổ, tuyệt vọng
bị bỏ rơi, trơ trọi, cô độc
đìu hiu, hoang vắng
(thơ ca) bị mất, bị tước mất
đáng thương, có vẻ khổ ải
vẻ đáng thương, vẻ khổ sở