Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fir
[fə:]
|
danh từ
(thực vật học) cây linh sam, cây thông ( (cũng) fir tree )
gỗ linh sam