Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ether
['i:θə]
|
danh từ
bầu trời trong sáng; chín tầng mây, thinh không
(vật lý) Ê-te
ê-te ánh sáng