Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dramatic
[drə'mætik]
|
tính từ
thuộc về kịch
một hội kịch
thể hiện một sự kiện có thật thành kịch
sự trớ trêu đầy kịch tính
gây ấn tượng sâu sắc; gây xúc động
những biến đổi, phát triển, tin tức gây xúc động