Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
denial
[di'naiəl]
|
danh từ
sự tuyên bố rằng cái gì không có thật; sự phủ nhận
sự phủ nhận một sự thật
sự từ chối một yêu cầu
sự từ chối dứt khoát
những lời khăng khăng phủ nhận của tù nhân về những lời buộc tội anh
lên án hành động phủ nhận những quyền tự do cơ bản của con người