Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
deer
[diə]
|
danh từ, số nhiều không đổi
(động vật học) hươu, nai
những con vật nhỏ lắt nhắt