Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cottage
['kɔtidʒ]
|
danh từ
nhà tranh
nhà riêng ở nông thôn
(xem) piano
bệnh viện thôn dã (không có nhân viên ở ngay đấy)
phó mát làm từ sữa đã gạn kem
nghề thủ công
ổ bánh mì hình tròn có một miếng nhỏ bên trên