Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
controversy
['kɔntrəvə:si]
|
danh từ
sự tranh luận, sự tranh cãi
cuộc tranh luận, cuộc bàn cãi, cuộc luận chiến; cuộc bút chiến
không cần phải tranh luận, không cần phải bàn cãi nữa, không còn nghi ngờ gì nữa