Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
connoisseur
[,kɔni'sə:]
|
danh từ
người am hiểu; người thành thạo
người sành sỏi về hoạ