Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cog
[kɔg]
|
danh từ
(kỹ thuật) răng; vấu
người giữ một nhiệm vụ bình thường khiêm tốn
(xem) slip
ngoại động từ
lắp răng (vào bánh xe); làm cho có răng
nội động từ
ăn khớp nhau (bán xe răng)
gian lận trong khi giéo súc sắc