Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
chubby
['t∫ʌbi]
|
tính từ
mũm mĩm, mập mạp, phinh phính (má)
tay mũm mĩm
má phinh phính