Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
charm
[t∫ɑ:m]
|
danh từ
sức mê hoặc
bùa mê, bùa yêu, ngải; phép yêu ma
nhan sắc, sắc đẹp, duyên
sức hấp dẫn, sức quyến rũ
bị mê hoặc; bị bỏ bùa
ngoại động từ
làm mê hoặc, dụ
dụ ai để bắt thổ lộ điều bí mật
bỏ bùa, phù phép
quyến rũ, làm say mê; làm vui thích, làm vui sướng
bị cái gì quyến rũ; say mê cái gì
Tôi rất vui sướng được gặp lại ông
sống dường như có phép màu phù hộ