Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
celluloid
['seljulɔid]
|
danh từ
(hoá học) chất dẻo làm từ nitrat xenluloza và long não, dùng để làm ra nhiều sản phẩm, thí dụ đồ chơi, đồ trang điểm và (trước kia) phim chụp ảnh; xenluloit
phim chiếu bóng
những nhân vật điện ảnh thời trẻ của ai đó