Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bygone
['baigɔn]
|
tính từ
quá khứ, qua rồi, cũ kỹ
trong những ngày qua đi
danh từ số nhiều
chuyện đã qua, chuyện dĩ vãng, chuyện quá khứ
hãy để cho dĩ vãng trôi về dĩ vãng; đừng nhắc đến chuyện cũ đau lòng