Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
breeches
['brit∫iz]
|
danh từ số nhiều
quần ống túm (túm lại ở dưới đầu gối)
vai đàn ông do đàn bà đóng
bắt nạt chồng; ăn hiếp chồng