Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
boxer
['bɔksə]
|
danh từ
võ sĩ quyền Anh
The Boxers Nghĩa hoà đoàn ( Trung quốc, 1900 - 1901)
(động vật học) chó bôcxơ (một loại chó khoẻ, lông mượt)
quần lót ống rộng của đàn ông