Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bisexual
[bai'sek∫uəl]
|
tính từ
(về giới tính) có cả tính nam và nữ; lưỡng tính
cơ quan sinh dục có cả của nam và nữ; lưỡng tính; ái nam ái nữ
danh từ
người lưỡng tính; người ái nam ái nữ