Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bereft
[bi'reft]
|
tính từ
bị tước đi, bị mất
cô gái mù đâm ra mất trí sau khi mẹ cô qua đời
bị mất tiếng (không nói được nữa)
mất hết hy vọng; tuyệt vọng