Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
beast
[bi:st]
|
danh từ
thú vật, súc vật
thú săn mồi
súc vật dùng để chuyên chở, súc vật thồ
( số nhiều không đổi) thú nuôi, gia súc
người hung bạo
người mình ghét
kẻ thù của Chúa
thú tính (trong con người)