Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
baron
['bærən]
|
danh từ
nam tước
(nghĩa bóng) thủ lĩnh giàu có và hùng mạnh trong một ngành kinh doanh nào đó; ông trùm
thịt bò thăn