Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ale
[eil]
|
danh từ
rượu bia
cuộc vui liên hoan uống bia
(xem) Adam