Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
absolution
[,æbsə'lu:∫n]
|
danh từ
(đặc biệt trong Giáo hội Cơ Đốc) lời tuyên bố nghi thức của một giáo sĩ rằng các tội ác của một người đã được tha thứ; tha tội; xá tội
ban lời xá tội cho ai
tuyên bố tha tội