Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
abjure
[əb'dʒuə]
|
động từ
tuyên bố bỏ, nguyện bỏ
bỏ đạo
tuyên bố từ bỏ quyền lợi của mình
rút lui (ý kiến, lời hứa...)
rút lui ý kiến