Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
victorian
[vik'tɔ:riən]
|
tính từ ( Victoria )
(thuộc) triều đại của Nữ hoàng Victoria, sống trong triều đại của Nữ hoàng Victoria, vào thời đại Nữ hoàng Victoria ( 1837 - 1901)
những nhà thơ thời Victoria
có những tính chất và quan điểm được gán cho người thuộc lớp trung lưu ở Anh vào thế kỷ 19
những phẩm chất của thời đại Victoria (tính tiết kiệm, sự điều độ, làm việc tích cực..)
danh từ
người sống dưới triều đại của Nữ hoàng Victoria