Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
turkish
['tə:ki∫]
|
tính từ
(thuộc) Thổ nhĩ kỳ
(thuộc) người Thổ nhĩ kỳ; (thuộc) ngôn ngữ Thổ nhĩ kỳ
bánh thạch rắc đường bột
khăn bông xù
danh từ
tiếng Thổ nhĩ kỳ