Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Shetland pony
['∫etlənd'pouni]
|
danh từ
( Shetland pony ) giống ngựa Shetland (ngựa con giống nhỏ có lớp lông xù)