Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
congress
['kɔηgres]
|
danh từ
cuộc họp chính thức hoặc một loạt các cuộc họp của các đại biểu để bàn luận; đại hội
đại hội hoà bình
đại hội ngành y
( Congress ) cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ; quốc hội Hoa Kỳ