Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
justify
['dʒʌstifai]
|
ngoại động từ
bào chữa; thanh minh
mục đích biện minh cho phương tiện (chấp nhận dùng cả phương cách bất chính để đạt mục đích)
một hành động như vậy có thể chứng minh là đúng trên cơ sở hiệu quả lớn hơn
anh không nên tìm cách tự thanh minh cho mình, anh không nên tìm cách tự minh oan cho mình
điều này không thể biện minh cho thói chây lười của hắn
sự làm việc căng thẳng không thể biện minh cho việc anh đối xử với nhân viên như vậy
anh không thể bào chữa được việc anh lơ là vợ con
họ thấy khó có thể biện hộ cho việc con trai họ từ bỏ một công việc chắc chắn lương hậu
năng suất được cải thiện chứng minh cho việc tăng lương
(ngành in) sắp (các hàng chữ in) cho lề đều nhau
văn bản được sắp chữ thẳng hàng