Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
easily
['i:zili]
|
phó từ
dễ dàng
anh ta dịch bài xã luận này ra tiếng Anh một cách dễ dàng
tôi có thể dễ dàng làm xong việc đó tối nay
rõ ràng, không thể chối cãi
rõ ràng đây là sự kiện đáng nhớ nhất trong đời tôi
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
easily
|
easily
easily (adv)
  • with no trouble, without difficulty, without problems, effortlessly, simply, straightforwardly
  • without doubt, by far, by a long shot, by a long way, definitely, certainly, undoubtedly, clearly