Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
translate
[trænz'leit]
|
ngoại động từ
dịch, phiên dịch, biên dịch
dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
có thể dịch sang thứ tiếng khác
thơ phần lớn là không dịch hay được
hiểu
tôi hiểu sự im lặng của cô ta có nghĩa là đồng ý
chuyển sang, biến thành; thể hiện ra
biến tình cảm thành hành động
biến ước mơ thành hiện thực
chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
thực hiện lời dạy của Lê-nin
đã đến lúc phải thể hiện tư tưởng của chúng ta thành hành động
giải thích, coi là
xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
(toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến