Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Chuyên ngành Việt - Anh
ximăng
|
Kỹ thuật
cement
Vật lý
cement
Từ điển Việt - Việt
ximăng
|
danh từ
Hỗn hợp đá vôi, đất sét đã nung, khi trộn với nước dễ khô rắn lại, làm vật liệu xây dựng.