Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
xe gắn máy
[xe gắn máy]
|
moped
light motorcycle
Từ điển Việt - Việt
xe gắn máy
|
danh từ
Phương tiện người đi, có hai bánh, chạy bằng động cơ.