Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
vồ lắm vập đau
|
thành ngữ
Phê phán người lúc đầu thì đối xử nhau tử tế, nhưng khi có chuyện xích mích thì đối xử tệ bạc với nhau.