Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
underpants
['ʌndəpænts]
|
danh từ số nhiều
quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai) (như) pants