Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
tuning
['tju:niη]
|
danh từ
(âm nhạc) sự lên dây
( ra-đi-ô) sự điều chỉnh làn sóng; sự bắt làn sóng
(kỹ thuật) sự điều chỉnh (máy)
Chuyên ngành Anh - Việt
tuning
['tju:niη]
|
Kỹ thuật
sự điều hưởng
Tin học
điều chỉnh
Toán học
sự điều hưởng
Vật lý
sự điều hưởng
Xây dựng, Kiến trúc
sự điều chỉnh