Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
truyện
[truyện]
|
story
Spy story; espionage novel
To write children's stories
Từ điển Việt - Việt
truyện
|
danh từ
tác phẩm văn học miêu tả diễn biến của sự việc, tính cách nhân vật
tập truyện ngắn;
truyện Kiều
sách giải thích kinh nghĩa do các nhà triết học của Trung Quốc thời cổ