Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tráng men
[tráng men]
|
enamel
Chuyên ngành Việt - Anh
tráng men
[tráng men]
|
Kỹ thuật
emaneling