Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
tobacco
[tə'bækou]
|
danh từ, số nhiều tobaccos , tobaccoes
thuốc lá sợi; lá thuốc lá (để chế biến)
(thực vật học) cây thuốc lá (như) tobacco-plant
Chuyên ngành Anh - Việt
tobacco
[tə'bækou]
|
Hoá học
thuốc lá
Kỹ thuật
thuốc lá
Sinh học
thuốc lá