Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiệt trùng
[tiệt trùng]
|
Unpasteurized milk
To boil instruments; To sterilize instruments
Chuyên ngành Việt - Anh
tiệt trùng
[tiệt trùng]
|
Kỹ thuật
sterilize
Vật lý
sterilization
Từ điển Việt - Việt
tiệt trùng
|
động từ
diệt vi trùng gây bệnh
tiệt trùng phòng mổ