Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiến lên
[tiến lên]
|
to advance; to progress
(hiệu lệnh) charge!; forward!
Chuyên ngành Việt - Anh
tiến lên
[tiến lên]
|
Kỹ thuật
advance
Vật lý
advance